Course Category: Информационна сигурност

  • ISO/IEC 27001:2022

    by Силвия Иванова

    Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на качеството, в организации от различни сфери на икономиката, включително – публичния и финансов сектор.