Course Category: ЗБР

  • ISO 45001:2018

    by Емил Илиев
    8 Lessonsin

    Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на здраве и безопасност при работа в дадена организация.