Course Category: Качество

  • ISO 9001:2015

    by Емил Илиев
    8 Lessonsin

    Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на качеството, в организации от различни сфери на икономиката, включително – публичния и финансов сектор.