Courses

 • ISO/IEC 27001:2022

  by Силвия Иванова

  Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на качеството, в организации от различни сфери на икономиката, включително – публичния и финансов сектор.

 • ISO 45001:2018

  by Емил Илиев
  8 Lessonsin

  Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на здраве и безопасност при работа в дадена организация.

 • ISO 14001:2015

  by Емил Илиев

  Изискванията на стандарта ISO 14001:2015. Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на околната среда, в организации от различни сфери на икономиката

 • ISO 9001:2015

  by Емил Илиев
  8 Lessonsin

  Курсът е подходящ за персонал, ангажиран с внедряването и поддържането на система за управление на качеството, в организации от различни сфери на икономиката, включително – публичния и финансов сектор.